„În goana după informații și experiențe, după formare și dezvoltare, am făcut o vizită de câteva zile la Geneva, un oraș elvețian renumit pentru diplomție, pentru educație diplomatică, juridică și, nu în ultimul rând, pentru educație de înaltă clasă în domeniul managementului, al antreprenoriatului și al afacerilor.

Un oraș multiculturalizat, în care, nu întâmplător, organizații de talie mondială precum ONU și Crucea Roșie își au sediul.

Cu sete de schimbare, de ameliorare și de vindecare a problemelor unei societăți aflate într-o continuă perioadă de tranziție, constat cum, pretutindeni în lume, oameni de diferite culturi, religii, oameni de pe continente diferite, de culori diferite, având o percepție diferită asupra vieții sau chiar de ideologii diferite, colaborează, trăiesc împreună, se roagă împreună în marile catedrale ale lumii, iar între oameni ce vorbesc aceeași limbă, trăiesc în medii apropiate, au o cultură comună, se risipește demnitatea și devin conflictuali, răzbunători și imorali, deopotrivă.

De-al lungul evoluției omenirii, comportamentul uman s-a diferențiat, nu prin esență și abordare, ci, mai cu seamă, prin instituirea noilor unelte, modalități, strategii, fie că sunt acestea de manipulare, de distrugere, de dezbinare a umanității, fie că sunt de dezvoltare, tranziție și de reorganizare a societății.

E adevărat că suntem ființe individuale, însă împreună constituim o societate care ar funcționa mult mai potrivit fără vicierea funcționalității, prin interdependență, și nu prin colonizare.“

Testimoniale

„Am descoperit în aceste scurte analize o profunzime și o ușurință de exprimare, lesne de identificat : scrisul lui Damian Pal are verb și substanță, carne − cum se spune, dar și expertiză. Este motivul pentru care îl sfătuiesc să continue ceea ce a început, să aibă curajul să atace un conținut mai motivat și îmbogățit cu noi și noi abordări, căci resurse creative are din plin.

Succesul lui este până la urmă și al nostru, al părinților, al comunității în care s-a format, al prietenilor și al tuturor cititorilor care, sigur, nu se vor plictisi în fața acestei noi apariții pe care ne-o pune la dispoziție tânărul autor. Citiți-l și dați-vă verdictul, pe care sunt convins că îl așteaptă cu sufl etul la gură, în paginile acestei cărți regăsindu-se toate gândurile, preocupările, întrebările, nedumeririle și frământările tanarului care vrea să știe !“

Prof. univ. dr.
Florentin SCALEȚCHI

„La cinci ani de la publicarea primei cărți, tânărul absolvent de drept Damian PAL ne surprinde cu o nouă carte. Nu avem de-a face cu un roman, ci cu o multitudine de editoriale și analize, din care răzbat, pe de o parte, multiplele preocupări și întrebări pe care și le pune și, pe de altă parte, viziunea de excepție pe care o are despre lume și viață, despre nenumăratele preocupări și frământări cu care se confruntă societatea românească.

Cu certitudine, veți descoperi în persoana sensibilă a autorului, un jurnalist autentic, un analist fin, bine documentat. Articolele și textele sale au o paletă largă de abordări și sunt bine scrise, motiv pentru care personal le-am promovat în mass-media românească. De asemenea, au putut fi citite și de toți membrii OADO, dar și de toate ambasadele acreditate în România, prin desele apariții în Monitorul Drepturilor Omului, ofi ciosul Orga nizației pentru Apărarea Drepturilor Omului.“

Prof. univ. dr.
Florentin SCALEȚCHI

Formular de comanda